Försäkringar – men vilka?

Det kan synas som en ren djungel av olika försäkringar ”där ute”. Och visst, det är inte så enkelt alla gånger. Vilka försäkringar behöver du? Vad ingår i dem och vad kostar de? Nedan går vi igenom några av de vanligast förekommande försäkringarna och deras ändamål.

Olycksfallsförsäkring och livförsäkring. En olycksfallsförsäkring är inte bara en olycksfallsförsäkring. Många gånger får du nämligen ett antal olika olycksfallsförsäkringar att välja på. Dessa olycksfallsförsäkringar kan variera en hel del innehållsmässigt och omfattningsmässigt, det gäller inte minst mellan de olika försäkringsbolagen. Kort sagt kan en olycksfallsförsäkring däremot beskrivas ge dig ett skydd vid olycksfall och personskada.

I ett försäkringsbolags olycksfallsförsäkring kan bland annat följande ingå: läkemedels-, rese- och tandskadekostnader, sjukhusvistelseersättning och merkostnadsersättning, liksom ersättning för vanprydande ärr eller hjälpmedelsersättning.

En livförsäkring däremot, ger din familj ekonomisk hjälp vid om du skulle avlida. I sorgen och smärtan kan en livförsäkring underlätta, eftersom de akuta ekonomiska problemen uppkomna av dödsfallet till stor del löses av en livförsäkring. Livförsäkringar ingår många gånger som del av anställdas gruppförsäkring hos ett försäkringsbolag via arbetet.

Hemförsäkring och villaförsäkring. Med en hemförsäkring avses huvudsakligen en försäkring för en hyresrätt. En hemförsäkring täcker normalt skador eller förluster uppkomna i samband med exempelvis inbrott, stöld, brand eller vattenskada.

En villaförsäkring, som namnet antyder, är en försäkring för en villa. I stort sett fungerar en villaförsäkring likadant som en hemförsäkring, med den skillnaden att i en villaförsäkring ingår även skydd för själva huset samt den tillhörande tomten.

Att skaffa bilförsäkring. Även din bil behöver en försäkring. En bilförsäkring ger dig ökad trygghet i samband med eventuella olyckor på vägarna. Bilförsäkringar brukar delas in i trafik-, hel- och halvförsäkring. I en halvförsäkring brukar saker som trafikförsäkring, ersättning för stöld, räddning, brand och maskinskada ingå. I en helförsäkring brukar dessutom en vagnskadeförsäkring ingå.

Värt att nämna i sammanhanget är att du enligt lag är skyldig att inneha den så kallade trafikförsäkringen redan från dag 1 som ny ägare till en bil. Lämpligen skaffar du då också en hel- eller halvförsäkring på samma gång, så kan du lite tryggare ge dig ut i trafiken.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress