Fettsugning och risker

Fettsugning är ett plastikkirurgiskt ingrepp vilket görs för att driva bort fettvävnad. För en fettsugningen behövs bara narkos av lättare typ samt konvalescensen är endast ett antal dygn. Det faktum att kroppen inte kan konstruera nya fettceller varför fettsugningen ger ett bestående resultat på grund av att överflödiga fettceller helt avlägsnas. Det används fler olika metoder för fettsugning.

Det är mycket vanligt att man utför fettsugning på det traditionella sättet, fettsugning med laser samt att man använder radiovågor. Lite beroende på vilket sätt ingreppet ska genomföras så skiljer sig behandlingsförloppet åt lite grann. Nödvändiga förberedelser inför ditt ingrepp görs på liknande sätt oavsett metod. Fettsugning metoder.

Då många har svårt att motionera bort fett kombinerat med mycket goda behandlingsresultat har gjort fettsugning till ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress